Behandling av personuppgifter

Vi värnar om din integritet och är engagerade i att skydda dina personuppgifter. Denna text förklarar hur vi samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter när du besöker vår webbplats och interagerar med våra tjänster.

Insamling av personuppgifter

Vi samlar endast in personuppgifter som är nödvändiga för att tillhandahålla våra tjänster och för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter. De personuppgifter vi samlar in kan inkludera ditt namn, e-postadress, telefonnummer och andra kontaktuppgifter som du frivilligt delar med oss.

Användning av personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter för att: Tillhandahålla de tjänster du har begärt. Kommunicera med dig och svara på dina förfrågningar. Förbättra och anpassa din användarupplevelse på vår webbplats. Uppfylla våra lagliga skyldigheter, som att följa lagar och regler om dataskydd.

Skydd av personuppgifter

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter skyddas mot obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstöring. Vi lagrar dina personuppgifter på säkra servrar och begränsar åtkomsten till endast de personer som behöver tillgång till informationen i samband med sina arbetsuppgifter.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära tillgång till, rättelse eller radering av dina personuppgifter som vi behandlar. Du har också rätt att begära begränsning av behandlingen eller att invända mot behandlingen av dina personuppgifter. Om du vill utöva dessa rättigheter eller om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss.

Tredjeparts webbplatser

Vår webbplats kan innehålla länkar till tredjepartswebbplatser. Observera att vi inte ansvarar för innehållet på dessa webbplatser eller deras integritetspraktik. Vi rekommenderar att du läser integritetspolicyn för varje webbplats du besöker för att förstå hur de samlar in och använder dina personuppgifter.

Ändringar i vår personuppgiftsbehandling

Vi kan uppdatera vår behandling av personuppgifter från tid till annan. Om vi gör väsentliga ändringar kommer vi att meddela dig genom att publicera en uppdatering på vår webbplats eller genom att kontakta dig direkt. Vi rekommenderar att du regelbundet besöker denna sida för att hålla dig informerad om vår senaste personuppgiftsbehandling.

Kontakt

Om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss.